Skutki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku

Z tego artykułu dowiesz się jakie są skutki odrzucenia spadku. Spadek może odrzucić zarówno osoba powołana do dziedziczenia na podstawie ustawy jak i testamentu. Skutkiem odrzucenia spadku, stosownie do art. 1020 k.c. jest wyłączenie od dziedziczenia, tak jakby nie dożyło się otwarcia spadku. Skutki odrzucenia spadku przy dziedziczeniu ustawowym W przypadku gdy zmarły nie pozostawił […]