Celnicy zatrzymali towar z Wielkiej Brytanii — brakowało EORI

Celnicy zatrzymali towar z Wielkiej Brytanii — brakowało EORI Taki scenariusz może stać się realny od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z umową o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będzie ona od tego dnia uznawana za państwo trzecie. To oznacza, że na towary importowane z tego kraju, będą obowiązywały cła i zgłoszenia celne. Gdy […]

Czy importer ma prawo udziału w rewizji towaru?

Rewizja towaru budzi niepokój wśród importerów. Wyjaśnijmy więc czym jest rewizja i jakie prawa przy rewizji posiadają importerzy. Zgodnie z art. 46 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 269) (dalej: UKC) Organy celne mogą przeprowadzać […]