Rewizja towaru budzi niepokój wśród importerów. Wyjaśnijmy więc czym jest rewizja i jakie prawa przy rewizji posiadają importerzy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 269) (dalej: UKC) Organy celne mogą przeprowadzać wszelkie kontrole celne, które uznają za niezbędne. Kontrole celne mogą polegać m.in. na rewizji towarów. Na zasadzie art. 140 ust. 2 UKC organy celne mogą w dowolnym czasie zażądać rozładowania i rozpakowania towarów w celu dokonania ich rewizji, pobrania próbek lub dokonania rewizji środka transportu, którym towary są przewożone.

Rewizja jest szczególnym rodzajem kontroli celnej towaru, który może polegać na rozładowaniu towarów z kontenerów i ich rozpakowaniu.

Licząc się z możliwością rewizji towaru, należy zadbać o jego odpowiednie zapakowanie. W poradniku „Jak wejść do branży importowej” omawiam temat pakowania towaru z ekspertem od transportu towarów. Warto o tych zasadach pamiętać już na etapie składania zamówienia aby uniknąć problemów z towarem, którego po rewizji nie sposób zapakować w ten sam sposób i w te same opakowania, co oznacza kolejne koszty dla importera związane z dodatkowym pakowaniem, załadunkiem i transportem towaru, który nie zmieścił się do kontenera.

Składając zamówienie należy pamiętać o ustaleniu zasad opakowania towaru.

Zgodnie z art. 238 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny z dnia 24 listopada 2015 r. (Dz.Urz.UE L 2015 nr 343) jeżeli właściwy urząd celny podjął decyzję o przeprowadzeniu rewizji towarów zgodnie z art. 188 lit. c) UKC (w celu zweryfikowania prawidłowości danych zawartych w przyjętym zgłoszeniu celnym) lub o pobraniu próbek zgodnie z art. 188 lit. d) UKC urząd ten wyznacza czas i miejsce do tego celu oraz informuje o tym zgłaszającego. Na wniosek zgłaszającego właściwy urząd celny może wyznaczyć miejsce inne niż miejsca celne lub czas poza godzinami pracy tego urzędu celnego.

Urząd celny planując rewizję towaru ma obowiązek wyznaczać jej czas i miejsce oraz powiadomić zgłaszającego.

Definicja zgłaszającego jest zawarta w art. 15 pkt 15 UKC zgodnie z którym „zgłaszający” oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane.

Importer lub agent celny mają prawo wzięcia udziału w rewizji.

Jeżeli importer nie składa zgłoszenia celnego osobiście tylko za pośrednictwem agenta celnego, urząd celny powiadomi agenta celnego. Agent celny powinien powiadomić importera o czasie i miejscu rewizji. Zalecam ustalenie z obsługującym agentem celnym, że dokona on powiadomienia niezwłocznie i najlepiej telefonicznie aby importer miał możliwość wzięcia udziału w rewizji. Jeżeli termin rewizji nie pozwoli importerowi na dotarcie na miejsce na czas lub miejsce rewizji będzie na tyle odległe, że będzie się to wiązało z trudnościami po stronie importera, może on zwrócić się do urzędu celnego o wyznaczenie innego miejsca niż miejsce celne lub czas poza godzinami pracy tego urzędu celnego.

  • Chcesz zdobyć nowe umiejętności ale nie masz czasu na kursy?
  • Chcesz zarabiać na handlu towarami importowanymi?
  • Chcesz wiedzieć gdzie inni szukają towarów do swoich sklepów?
  • Pragniesz poznać branże importową?

 

Polecamy: E-book Poradnik Jak wejść do branży importowej

Poradnik dla importerów
Poradnik dla importerów

Z e-booka „Jak wejść do branży importowej”, dowiesz się jak rozpocząć handel towarami importowanymi, gdzie szukać towarów, jak bezpiecznie dokonywać transakcji, jak przygotować towar do odprawy celnej, które towary zwolnione są z opłat celnych a kiedy nie ma obowiązku uiszczania VAT od importowanych towarów. Dowiesz się jak prowadzić import, nie mając założonej działalności gospodarczej i jakie są możliwości handlu towarami przez Internet. Kupując poradnik, poza dużą dawką konkretnej wiedzy, uzyskasz także dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie tworzymy społeczność rozwijających się importerów.

Zapraszam Cię również do śledzenia moich mediów społecznościowych na Facebooku i Instagramie gdzie częściej publikuję krótkie informacje przydatne dla importerów.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pozostałe artykuły

Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisując się na newsletter uzyskasz
  kod uprawniający do 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie.